เมนูหลัก
 ย้อนกลับ
 แบบสำรวจ
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ตารางเรียน
 ประชาสัมพันธ์
 คู่มือการใช้งานลงชื่อเข้าใช้
เลขประจำตัวประชาชน :
รหัสผ่าน :
 

*รหัสผ่านเริ่มต้นคือ รหัสประจำตัวนักเรียน และควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าใช้ระบบ*

เข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการงานศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ID : ysvc.ac.th
E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586-029