ww


 


ภาพกิจกรรมโครงการฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ภาพกิจกรรมโครงการไหว้ครู
ภาพกิจกรรมโครงการเข้าค่ายจริยธรรม
ภาพกิจกรรมโครงการต้อนรับน้องใหม่
ภาพกิจกรรมโครงการเลือกตั้งประธาน
ภาพการประเมินภายในสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 77 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร.045-586029 Fax.045-586246
Email.yvc@hotmail.com