ww

 
 


 


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
....วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
....วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดยโสธร
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดจันทบุรี
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพ
....ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
....วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
....วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
คลิกดูภาพทั้งหมด
 

แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปวช.1 สาขาบัญชี

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 77 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร.045-586029 Fax.045-586246
Email.yvc@hotmail.com