เรียนที่นี่

ปวช. เรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร

รับสมัครผู้จบ
-ม.3 เรียนต่อ ปวช.
-ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวส.
More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

css3 button by Css3Menu.com

วอศ.ยโสธร ยินดีต้อนรับ

 • dzmxalhgzwlybzvw(1)
 • fzubxqmdjgjydnpu(1)
 • dtwldpicrtwerhug(1)
 • ctkpkelzsgnxifub(1)
 • bddidyfjjxyewark(1)
 • full screen slider
 • hqdvlcdeqgltnlub(1)
dzmxalhgzwlybzvw(1)1 fzubxqmdjgjydnpu(1)2 dtwldpicrtwerhug(1)3 ctkpkelzsgnxifub(1)4 bddidyfjjxyewark(1)5 gwmgegthymeppueo(1)6 hqdvlcdeqgltnlub(1)7
image carousel by WOWSlider.com v7.2

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

 • bddidyfjjxyewark(1)
 • ctkpkelzsgnxifub(1)
 • full screen slider
 • dzmxalhgzwlybzvw(1)
bddidyfjjxyewark(1)1 ctkpkelzsgnxifub(1)2 dtwldpicrtwerhug(1)3 dzmxalhgzwlybzvw(1)4
image carousel by WOWSlider.com v7.2

18 กุมภาพันธ์ 2559


___________________________________________________________________

19 กุมภาพันธ์ 2559


___________________________________________________________________

22 กุมภาพันธ์ 2559


___________________________________________________________________

ประกาศวิทยาลัยฯ

เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

02/05/2016

________________________________________________________________________
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

09/05/2016

________________________________________________________________________

10/02/2016

________________________________________________________________________

10/02/2016

______________________________________________________________________________________

ลิงค์นักเรียน-นักศึกษา

responsive menu by Css3Menu.com

css3 button by Css3Menu.com


ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร”

ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ฝ่ายวิชาการ

YSVC NewsPhoto
 • Wallpaer-HD(17)
 • Wallpaer-HD(18)
 • Wallpaer-HD(19)
 • wbwxvymqvtksunul(1)
 • wjdmfcnbdgdlltlh(1)
 • yiroeqjqaopgwsbg(1)
 • full screen slider
 • Wallpaer-HD(15)
Wallpaer-HD(17)1 Wallpaer-HD(18)2 Wallpaer-HD(19)3 wbwxvymqvtksunul(1)4 wjdmfcnbdgdlltlh(1)5 yiroeqjqaopgwsbg(1)6 Wallpaer-HD(14)7 Wallpaer-HD(15)8
image carousel by WOWSlider.com v7.2

______________